ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в село Фотиново, Община Батак

История

Училище на село… Какво означава това? Да отминем снизходителните усмивки и пренебрежителните жестове. Да съберем късчета преживявания, впечатления, мисли и изстрадана мъдрост на учители и ученици и да сглобим поне частица от образа на това, което от 1911 година до днес прави Фотиново истинско и живо.

Повече от 100 години тук се просвещават и обучават децата на Фотиново. Трябва да отдадем дължимото на хората дали всичко от себе си, делили от залъка си, за да има Фотиново образование, да има училище. Много думи могат да бъдат изречени. Могат да бъдат изброени имената на всички директори и учители, оставили част от своя живот и творчески път тук на това място.Всеки от тях е дал по една малка искрица и е лумнал огънят на просветното дело. Всичко това не би имало смисъл без учениците.

В първите години те са били около 300 и всеки от тях е отнесъл със себе си част от родното училище . Промените, настъпили в годините на демокрацията силно рефлектират върху образованието. Голямата безработица пропъжда десетки млади семейства да търсят другаде препитание и възможност за реализация.В резултат на това силно намалява броят на учениците.

Отчитайки настъпилите социално-икономически промени и най-вече настъпилата демографска обстановка, целият учителски колектив прави всичко възможно училището във Фотиново да остане на висотата на своята отговорност като образователна институция, като пазител и творец на българските нравствени, просветителни и възпитателни традиции.

Чест и гордост за нас е името на училището ни. Име на светец в чието дело едно безсмъртие се крие. И славим с радост днес подвига му разпалил пламъка на българщината. От 2011 год. училището ни е със статут на защитено училище.